آواى دوستى از سرزمين عشق به گوش مى آيد كه:

 

 بيائيد گل دوستى را در سرزمين عشق بكاريم

 

و دوستى هاى مان را با كيمياى عشق

 

جاودانه كنيم.

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اما سرزمين عشق كجاست؟ و عشق را چگونه بيابيم؟

 

 

گفتند عشق را در آن دورها

 

 

در سرزمينى كه از راه آرزوها

 

مى گذرد،

 

نهفته اند

 

پس قدم در راه بلند آرزوها نهادم

 

 

و كبوتر سبكبال دل را

 

 

از پيش روانه كردم

 

 

تا برايم نشانه اى بيابد

 

 

از آن ديار گمشده

 

هر روز

 

با كوله بارى از اميد

 

 

و توشه اى از صبر

 

 

راه مى پيمودم

 

 

و هرچه بيشتر به پيش مى رفتم

 

 

از پس هر آرزويى

 

 

به هزار راه و بيراه مى رسيدم

 

 

و كبوتر دلم

 

 

در هواى آرزويى بلندتر

 

 

به پرواز در مى آمد

 

 

تا آنجا كه از تشنگى

 

 

بر لب چشمه سارى

 

 

فرود آمد

 

تا بر لب چشمه رسيدم

 

 

به ناگاه

 

چهره عشق را

/ 0 نظر / 13 بازدید