عشق يعني حسرت شبهاي گرم

عشق يعني ياد يك روياي نرم

عشق يعني يك بيابان خاطره

عشق يعني چهار ديوار بدون پنجره

عشق يعني گفتني با گوش كر

عشق يعني ديدني با چشم كور

عشق يعني گم شدن در لحظه ها عشق يعني آبي بي انتها عشق يعني يك سوال بي جواب عشق يعني راه رفتن نوي خواب عشق يعني تا ابد بي سرنوشت عشق يعني آخر خط بهشت

 

Lines_water_drips_2_prv.gif

گاهي در خلوت تنهاييمون وقتي بارون غم پنجره سكوت
 
خستگيهامونو نمناك ميكنه.
 
وقتي طوفان بي پناهي داره از پا درمون مياره .
 
وقتي دلمون زير فشار سختيها به گريه پناه مي بره
 
شايد وسعت دريا بتونه كمي آروممون كنه
 
دريا
 
با اون ارامش خيالي هنگامي كه فرياد دردهاش موجي ميشه
 
وهراسون به ساحل پناه مي بره
 
گويي دنبال گمشده اي ميون صخره ها رو جستجو ميكنه
 
شايد غربت و انتظار كوير كمك كنه تنهايي خودمونو فراموش
 
كنيم.
 
نگاه كوير ترانه بارون رو زمزمه ميكنه
 
باروني كه زخمهاي كهنه و عميقشو التيام بده
 
شايد دريا هيچ وقت گمشدشو پيدا نكنه
 
شايد كوير تا هميشه در انتظار بارون زخمهاي جديدتري رو تجربه
 
 كنه
 
ولي قدرتي جادويي اجازه نميده خستگي دريا و تنهايي كوير از
 
 پا درشون بياره
 
نيرويي كه در تلخ ترين لحظات شيريني رسيدن رو به يادشون می ياره نيروي عشق
 
Lines_water_drips_2_prv.gif
   
 

راست گفتي عشق خوبان آتش است سخت مي سوزاند اما دلكش است  از خدا خواهم كه افزونش كند دل اگـر دم زد پـر خونش كند كاش از اين آتش تو را بودي خبر با خبر بودي كـه اين بيدادگـر سينه را هرچند دارد زارتر هرچه دارد ديده را خون بارتر مرغ جان را خوشنوا تر مي كند  باغ دل را با صفاتر مي كند

/ 0 نظر / 11 بازدید